Eyedea Recognition s.r.o.

Eyedea podporuje sociální pracovníky


Společensky odpovědné zacílení naší firmy

Chceme část našeho zisku věnovat na nekomerční účely a podpořit projekty, které vnímáme jako nepostradatelné pro zdravou společnost, ve které chceme žít.

Cíleně chceme podporovat přímo pracovníky projektů nebo organizací, protože na nich stojí jejich fungování – konkrétně jejich mzdové náklady nebo nákup vybavení na kterém pracují.

Chceme zároveň posílit společenské povědomí o důležitosti jejich práce, kterou vykonávají maximálně profesionálně, ale častokrát za ni nejsou dostatečně finančně ohodnoceni. Služby, která většinou provozují mnohem levněji než, kdyby je zajišťoval stát, jsou pro společnost nepostradatelné a my si nedovedeme představit, že by nebyly k dispozici ať už se jedná o nabídky hospicové péče, pomoc lidem bez domova či duševně nemocným nebo preventivní programy přecházející sociálním jevům jako je drogová závislost.

V současnosti jsme si jako cíl naší podpory vybrali pracovníky sociálních služeb. Většinou se jedná o profesionály s vysokoškolským vzděláním a několika lety praxe. My bychom rádi, aby takto zkušení lidé neodcházeli ze svých pozic do komerční sféry kvůli tomu, že finančně neutáhnou třeba založení rodiny.

Naše podpora v roce 2020

Od roku 2017 pravidelně podporujeme organizaci Green doors, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním.

Green doors

Eyedea proti korupci

Od roku 2017 každoročně podporujeme protikorupční iniciativu Rekonstrukce státu. Chceme žít v zemi, kde se úspěchu dosahuje s rovnou páteří.

Rekonstrukce státu

Eyedea za nezávislá média

V roce 2020 jsme podpořili Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Nezávislá média vnímáme jako jednu z nejdůležitějších složek demokratického systému.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

V minulých letech jsme ještě podpořili:

Mobilní hospic Cesta domů.

Cesta domů