Eyedea Recognition s.r.o.

Čtení registrační značky

Čtení registračních značek (ANPR)

Eyedea Recognition vyvíjí a dodává software pro čtení registračních značek. Specializuje se na dodávání špičkových řešení, které jsou optimalizovány dle potřeb klientů a projektů.

Dodáváme řešení jak pro statické, tak i pro mobilní kamery.

Čtení registračních značek - statické kamery

product_03_large

Funkce:

Software detekuje SPZ v obraze a přečte její text. Software může být rozšířen o modul pro rozpoznávání kategorie, výrobce a modelu vozidla a o modul detekce obličejů.

Vlastnosti:

 • Vysoce účinný a rychlý detektor SPZ.
 • OCR modul speciálně nevržený pro čtení SPZ.
 • Možnost dodání ve formě SDK, která umožňuje snadnou integraci do zákaznických řešení.
 • Rozpoznávací moduly jsou optimalizovány dle konkrétních potřeb klientů (např. pro daný typ kamer, CPU, nasvícení, lokalizaci apod.).
 • Software může být konfigurován pro libovolný typ značek, pro odlišné rozměry, barvy, typy fontů a znakové sady (latin, non-latin).

Aplikace:

 • Mýtné systémy
 • Úsekové měření rychlosti
 • Sledování dopravních toků
 • Sběr statistických dopravních dat
 • Měření dojezdových časů
 • Kontrola dodržování dopravních pravidel (měření rychlosti, jízda na červenou, apod.)

Produkt:

Software je dodáván ve formě SDK balíčku, který obsahuje dynamickou knihovnu, jednoduchý příklad integrace, demo aplikaci a dokumentaci.

Reference:

Software je vužíván v systému UNICAM společnosti CAMEA, který vyhodnocuje data ze stovek instalovaných kamer 24h denně.

Řešení od Eyedea Recognition využívá adaptivních učících se algoritmů, které umožňují automatické přizpůsobení podmínkám konkrétního projektu, jako jsou parametry použitých kamer, výkonnost CPU, typy nasvícení apod.

Ukázka

01
02 02 02 02

Technické informace:

Software pro čtení SPZ je složen ze dvou základních funkcí:

 • Detektor SPZ, který vyhledává SPZ v obraze a
 • OCR modul, který čte text značky

Detektor SPZ:

02

Náš software používá vysoce účinný vizuální detekční algoritmus. Algoritmus je tvořen rychlým sekvenčním klasifikátorem, který vzniká WaldBoost metodou automatického učení. Tato metoda vytváří na základě rozsáhlé trénovací sady optimální sekvenční detektor, který maximalizuje jak detekční úspěšnost, tak i rychlost vyhodnocení.

Tento typ detektoru umožňuje nalézt značky v různém rozlišení a i za špatných světelných podmínek. Jelikož detektor využívá úplný visuální model značky (tj. nedetekuje pouze text), je schopen odlišit SPZ i od jiných textů v obraze a tak minimalizovat falešné detekce.

Obrázek 2 ukazuje účinnost detektoru SPZ navrženého pro firmu CAMEA v roce 2010. ROC křivka zobrazuje detekční úspěšnost v závislosti na míře falešných detekcí (false alarms rate) pro různé úrovně detekčního prahu. Graf ukazuje téměř 100% úspěšnost detekce již při velice nízké míře falešných detekcí (~0.03 fp na obrázek). Detekční rychlost závisí na ploše obrázku a skenovacích konfiguračních parametrech. Obvyklá detekční rychlost pro skenovací oblast velikosti 580x1280 pixelů a minimální výšku fontu značky 12 pxl je 0.09s (měřeno na jednom jádře 1.8GHz).

OCR modul:

02

OCR modul byl vyvinut speciálně pro čtení SPZ tak, aby zohledňoval v nízkém rozlišení textu (od výšky fontu 10 px) a jeho syntaxy textu. OCR klasifikátory jsou trénovány na rozsáhlých obrazových sadách, které se plynule každým dnem rozšiřují o aktuální příchozí data. Klasifikátory mohou být připraveny pro libovolný typ fontu a znakovou sadu (tj. nejen pro latinské znakové sady).

Obvyklá úspěšnost čtení se pohybuje mezi 95-98% v závislosti na kvalitě vstupních obrázků. Rychlost čtení se pohybuje kolem 0.05s (na jednom 1.8GHz jádře).

Konfigurace a integrace:

Konfigurace software pro čtení SPZ je připravena firmou Eyedea Recognition na základě obrazových sad poskytnutých zákazníkem. Poskytnuté obrazové sady by měly obsahovat 5 000 až 10 000 obrázků. Sady by měli odpovídat očekávaným snímacím podmínkám v daném projektu. Zákazník následně obdrží optimálně předkonfigurovaný softwarový balíček se statisticky ověřenou úspěšností.

Integrace software do zákaznického řešení je velice jednoduchá. V zásadě se použíjí pouze následující tři funkce:

 • Inicializace
 • Funkce pro detekci značek v obraze
 • Funkce pro čtení SPZ

Software je dodáván ve formě SDK balíčku, který obsahuje dynamickou knihovnu, jednoduchý příklad použítí, demo aplikaci a dokumentaci.

Vstup:

bitmapa s jednou nebo i více značkami, viz. Obr 1

Výstup:

 • Nalezené SPZ
 • Normalizované výřezy SPZ
 • Text v SPZ v ASCII / Unicode
 • Věrohodnost

Přesnost:

>98%

Podporované platformy:

 • Windows
 • Linux/Unix
 • Solaris


Servis:

Eyedea Recognition poskytuje k software smluvní servis, který zahrnuje dlouhodobou údržbu software a poskytování updatů včetně pravidelných statitistických ověřovacích testů úspěšnosti.

Software pro mobilní kamery

Detekce a čtení registračních značek v rozsahu ±60º od frontálního pohledu.

Aplikace:

 • Ruční systémy
 • Mobilní systémy do vozidel
 • Mobilní LIDAR systémy
 • Bezpečnostní sledování

Vstup:

bitmapa nebo video stream

Výstup:

 • Pozice detekovaných značek
 • Normalizované výřezy SPZ
 • Text značky v ASCII / Unicode
 • Konfidence výsledku

Úspěšnost:

>98%

Podporované platformy:

 • Windows
 • Linux/Unix

Produkt:

Systém se dodává jako samostatná aplikace nebo SDK balíček.

References:

Software je vužíván v systému UNICAM společnosti CAMEA který vyhodnocuje data ze stovek instalovaných kamer 24h denně.

Software pro čtení SPZ je složen ze dvou základních funkcí:

 • Detektor SPZ, který vyhledává SPZ v obraze a
 • OCR modul, který čte text značky

Detektor SPZ:

Detektor SPZ je odolný vůči změnám pohledu. Detektor dokáže detekovat značky vyfocené z ostrých úhlů v širokém rozsahu měřítek. To umožňuje použít detektor v mobilních systémech (např. ruční kamera).

OCR modul:

Použitý OCR modul byl vyvinut speciálně pro čtení SPZ s nízkým rozlišením textu (od 10 pixelů výšky textu) a syntaxí značky. OCR klasifikátor je trénován na velkých obrazových sadách, které jsou soustavně rozšiřovány každý den nově příchozími obrazovými daty. Klasifikátory mohou být připraveny pro kterýkoliv font pro latinské písmo nebo jiné.

Obvyklá úspěšnost čtení se pohybuje mezi 95-98% v závislosti na kvalitě vstupních obrázků. Rychlost čtení se pohybuje kolem 0.05s (na jednom 1.8GHz jádře).

Konfigurace a integrace:

Konfigurace software pro čtení SPZ je připravena firmou Eyedea Recognition na základě obrazových sad poskytnutých zákazníkem. Poskytnuté obrazové sady by měly obsahovat 5 000 až 10 000 obrázků. Sady by měli odpovídat očekávaným snímacím podmínkám v daném projektu. Zákazník následně obdrží optimálně předkonfigurovaný softwarový balíček se statisticky ověřenou úspěšností.

Integrace software do zákaznického řešení je velice jednoduchá. V zásadě se použíjí pouze následující tři funkce:

 • Inicializace
 • Funkce pro detekci značek v obraze
 • Funkce pro čtení SPZ


Servis:

Eyedea Recognition poskytuje k software smluvní servis, který zahrnuje dlouhodobou údržbu software a poskytování updatů včetně pravidelných statitistických ověřovacích testů úspěšnosti.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás e-mailem na info@eyedea.cz.