Eyedea Recognition s.r.o.

Etický kodex Eyedea Recognition


Samozřejmostí je dodržování zákonů ČR. Hlásíme se k etickému chování běžnému v rozvinutých zemích Evropské unie.

Eyedea Recognition a její zaměstnanci se se chovají čestně a s úctou k druhým. Odsuzujeme porušování lidských práv a jakoukoliv přímou či nepřímou diskriminaci na základě náboženství, pohlaví, rasy, věku nebo sexuální orientace.

Vzhledem k tomu, že by některé naše produkty mohly být použity v rozporu s naším etickým kodexem, neprodáváme citlivé technologie do států označených v Indexu demokracie jako „autoritářský režim“.

Hlásíme se ke společenské odpovědnosti. Část našeho zisku věnujeme na nekomerční účely a podporujeme projekty, které vnímáme jako nepostradatelné pro zdravou společnost, ve které chceme žít.

Ke své práci se stavíme odpovědně, kvalitní výstupy a pozornost na kontinuální vylepšování našich produktů jsou pro nás základem.